среда, 25 мая 2016 г.

Budowa sztachetki z plastiku na plot i bramkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku przypadków.

Budowa balustrady plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku przypadków.

Balustrady z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane pośrodku dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty z PCV na plot i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji i planowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji sztachetki PVC na plot i furtę ogrodzeniowa zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy projektowane ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek jest niekompatybilne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak projektowane ogrodzenie plastikowe na plot i furtę ze sztachetekmoże grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zapoczątkowania prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий